Zondag 26.05.2024

Beste Vrienden van de Muziek

Zonet de generale repetitie achter de rug voor de eerste finale-avond van morgen. Beide kandidaten kregen 100 minuten met het orkest, die ze naar eigen goeddunken mogen verdelen tussen het plichtwerk (de eerste en enige repetitie) en hun keuzeconcerto, dat we de voorbije dagen al een keer repeteerden.

We startten de repetitie iets voor 10.00 uur omdat de Brabançonne ook even gerepeteerd moest worden. Morgen komen Koning Filip en Koningin Mathilde luisteren en daar hoort uiteraard het volkslied bij! Vooral de koningin is een fan van de KEW, meer nog, de wedstrijd staat sinds 2013 onder haar patronaat. Sinds het ontstaan - onder impuls van Koningin Elisabeth - is de KEW onlosmakelijk verbonden gebleven met het koningshuis. De KEW vond voor het eerst plaats in 1936 en heette toen Concours Eugène Ysaÿe (spreek uit: “Iza-ie”). Die Eugène Ysaÿe was in zijn tijd een wereldster als violist, dirigent en componist. Hij was ook de privéleraar viool van Koningin Elisabeth (“Elle joue délicieusement mal”, zei hij ooit fijntjes over haar vioolspel.) Nog voor zijn dood in 1931 gaf hij aan Koningin Elisabeth zijn droom mee om een internationale muziekwedstrijd in Brussel te organiseren. Die droom werd door de koningin in 1936 gerealiseerd. De eerste winnaar werd David Oistrach, voor wie Shostakovich later zijn 2 vioolconcerto’s zou schrijven. De KEW is intussen uitgegroeid tot een evenement van wereldformaat dat ons land over heel de aardbol een identiteit geeft, samen met de Rode Duivels, de saxofoon, Kuifje, Eddy Merckx en ons bier, onze chocolade, onze wafels en onze frietjes :-)

De Amerikaanse Hana Chang beet vandaag de spits af. Door haar relatief kort keuzeconcerto (Tchaikovsky) kon ze veel tijd besteden aan het plichtwerk. Hana was er niet zo gerust in en koos ervoor om het plichtwerk 4 keer volledig door te spelen en ook nog veel passages te hernemen. Ze gaf me eerder het gevoel het stuk te ondergaan dan het zelf in de hand te nemen. Tchaikovsky daarentegen lijkt voor haar een fluitje van een cent. Ze is er volledig klaar voor en heeft bovendien nog tonnen overschot. Ik vind haar een supervioliste. Ze zal echter moeite hebben om zich staande te houden tegenover al het geweld dat in de loop van de week nog zal volgen.

De Koreaan Dayoon You bleef ijzig kalm bij zijn benadering van het plichtwerk. Ook hij interpreteerde het werk niet echt, maar zorgde eerder voor een heel nette lezing. Hij kon het plichtwerk slechts 2 keer doorspelen, want er moesten nog genoeg repetitieminuten voorbehouden worden voor zijn keuzeconcerto (Elgar). Op vraag van de kandidaat repeteerden we Elgar vandaag in een rare volgorde: eerst delen 2 en 3 en op het einde pas deel 1. Op die manier was hij zeker dat het complexe einde van het concerto goed gerepeteerd kon worden. Wat een solide violist is die man! Ik hoop dat hij maandag met nog meer vrijheid en panache kan spelen. Hij lijkt me erg bezorgd over alles. Maar ja, hoe zouden we zelf zijn in die situatie?

De hoofdstad is intussen helemaal in de ban van de 20 km door Brussel. Vorig jaar deden we die met een tiental collega’s uit het BNO. Jammer genoeg valt de editie 2024 vandaag samen met een KEW-repetitie. Volgend jaar meer geluk! Eerst eens kijken wie er vanavond kampioen wordt in het voetbal. Het BNO telt hevige en fanatieke Club-, Anderlecht-, Union- en Cercle-supporters. Hopelijk verloopt de repetitie van morgenochtend in peis en vree … :-)

Morgennamiddag of -avond volgt er meer KEW-nieuws!

Bram